Meny Stäng

Process Engineering Ovik AB är ett privatägt ingenjörsföretag som är verksam inom pappers-och massaindustrin, både nationellt och internationellt.

Terpentindekantör

  • Terpentindekantörens design är baserad på den specifika vikt skillnaden mellan terpentin och vatten / kondensat. Terpentin är inte blandbar och kommer att flyta ovanpå vattnet.
  • Dekantören är designad för att erbjuda naturlagarna de bästa förutsättningar för separation av vatten och terpentin.
  • Designen ger också erforderlig uppehållstid och mycket låga vätskehastigheter.
  • Dekantören är tillverkad av rostfritt stål.