Meny Stäng

Process Engineering Ovik AB är ett privatägt ingenjörsföretag som är verksam inom pappers-och massaindustrin, både nationellt och internationellt.

Vitlutsoxidation- Wlox

  • Vitlutsoxidation, är en process för att internt tillverka en alkalisk lösning med användning av vitlut och luft eller ett trycksatt system med användning av O2.
  • Ett luftbaserade systemet är utformat som en tvåstegsprocess med en tank och en blåsmaskin som syresätter vitluten.
  • Na2S (sulfid) i vitluten kan delvis oxideras till tiosulfat med hjälp av luft eller O2 eller nästan helt oxideras till tiosulfat med hjälp O2